Startsida  |  Om webbplatsen  |  Kontakta oss  |  Länkar
Meny
Om musikskolan
Con Brio
Ensembler
Bautabandet
Beautiful Beats
Underhållningsorkestern
Viltstråket
Kammarensemblen
Tonsnäckorna
Personal
Åke Berglund
Birgitte Holm-Sørensen
Eva Eriksson-Ehrenberg
Irene Kroon
Lars Ward
Lennart Frick
Edwin Walter
David Mannheimer
Håkan Andersson
Stefan Knutsson
Kurser & avgifter
På gång
Kursanmälan
Stipendiater
Galleri

Om musikskolan

En kort historik
Följande är saxat från Per Hagströms bok "SÅNG och MUSIK - MED TONVIKT PÅ OSBY". Hösten 1946 startade folkskollärare Sven Rodén Osby Musikskola mycket blygsamt med en blockflöjtsgrupp på åtta barn. Nästa år startade ytterligare en blockflöjtsgrupp.

Under de första åren betalade eleverna ingen avgift och läraren fick ingen ersättning. På hösten 1948 fick fyra av de bästa blockflöjtseleverna börja spela fiol för musiklärare Joel Rääf. Detta år fick Musikskolan ett kommunalt anslag på 200 kr. 

Läsåret 1950 omorganiserades och utökades verksamheten. Nu undervisades 12 elever i fiol, 45 elever i blockflöjt, 4 elever i klarinett samt 25 elever i mandolinspel. Lärararvodet bestämdes nu till 200 kr per grupp och läsår. Musikskolan ställdes nu under Osby köpings folkskolestyrelses överinseende. Från 1961 sköttes räkenskaperna av Osby kommunalkontor. Några år senare utvidgades verksamheten ytterligare så att elever även kunde få undervisning i piano, trumpet, gitarr, cello och saxofon. Dessutom ordnades lärarlönerna på ett tillfredsställande sätt.
Musikskolan idag
Elevantalet på musikskolan är idag ca. 240 elever. Dessa fördelas på instrumental och sångelever. Instrumental och sångundervisningen är öppen för alla elever i Osby kommun från förskoleklass till och med gymnasiet (även vuxna i mån av plats). På vissa instrument finns dock kö. Detta gäller främst gitarr, piano, sång och slagverk. Lärartjänsterna på musikskolan är idag 7,9 heltidstjänster. I ett flertal av tjänsterna ingår tjänstgöring på grundskola och gymnasium.
Förutom den instrumentala/sång undervisning som bedrivs har musikskolan ett flertal ensembler. Nämnas kan bl.a. blåsorkester, stråkensembler, rockgrupp, kör och blandade ensembler. 

Musikskolans utåtriktade verksamhet är mycket stor. Varje år genomförs ca. 60 olika arrangemang från det lilla formatet till större offentliga konserter. En stor hjälp vid dessa tillfällen är musikskolans stödförening Con Brio (se separat rubrik). Ett antal projekt genomförs årligen tillsammans med grundskolan så som, stråkklassprojekt och bleckblåsprojekt. Musikskolan har dessutom ett omfattande samarbete med andra kommuner viket resulterat i förutom fasta ensembler gemensamma konserter, läger och studiedagar. 

Åke Berglund
Rektor